Projekt Samordnad individuell plan (SIP) avseende kunskap, genomförande och tillgänglighet

Projekt som under 2021 och 2022 har arbetat med att implementera och utveckla länets arbete med samordnad individuell plan (SIP). Projektet är nu avslutat.

Syftet med projektet var att, utifrån verksamheternas behov, identifiera insatser för att möjliggöra och underlätta implementeringen av SIP. Syftet var också att identifiera vad som behövs för att den enskilde ska få/ha kännedom om möjligheterna med SIP och tillgång till den SIP hen har behov av.

Det ettåriga projektet har genomförts i samverkan mellan Region Uppsala, länets kommuner och andra pågående projekt i länet (t.ex. om Cosmic Link och äldremottagningar).

Effektmål

 • Ökad kunskap om vad som behövs för att personer med behov av samordning skall erbjudas och få en SIP.
 • Samsyn, kunskap och kompetens i organisationer och hos medarbetare om SIP och varandras verksamheter.
 • Ökat fokus på individens behov och på SIP som process.
 • Målgruppsanpassad information finns som stöd för att efterfråga och erbjuda SIP.

Genomförda aktiviteter

 • Intervjuer om erfarenhet av SIP.
 • Workshop 26/11 2021: Hur kan vi skapa en SIP ingen vill vara utan? i samarbete med NSPH och projektet Patient- och brukarmedverkan.
 • Färdighetsträning i SIP med Esther SimLab i samarbete med Patientkontrakt.
 • Workshop 15/2 2022: Utveckling av samverkan kring SIP med inbjudna kommunteam.
 • Patient- och brukarinformation på lätt svenska och olika språk (DocPlus).
 • Mars-april 2022: Digital utbildningsserie om SIP i Uppsala län. Inriktning Barn och unga, Mitt i livet och Äldre.
 • Kort film om hur vi arbetar med SIP i Uppsala län.
 • Seminarium 24/5, Stadshuset Uppsala. Erfarenheter från projektet och idéer om hur vi vill arbeta med SIP framåt.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller tankar om det fortsatta arbetet med SIP är du välkommen att kontakta Charlott Jonasson Falk eller Karolina Mark vid FoUU-enheten inom Nära vård och hälsa.

Charlott Jonasson Falk

Handläggare

Karolina Mark

Handläggare