Kliniska placeringar

För dig som är chef eller handledare

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är av stor strategisk betydelse för Region Uppsalas kompetensförsörjning. I avtal mellan Region Uppsala och universitet förbinder sig Region Uppsala att tillhandahålla utbildningsplatser.

Som chef ansvarar du för att din verksamhet erbjuder verksamhetsförlagd utbildning av god kvalitet och handledare med rätt kompetens. Du som chef eller motsvarande ansvarar för att vara uppdaterad om placeringar för dina elever och studenter.

Vår målsättning är att erbjuda en god studie- och arbetsmiljö så att studenterna vill komma tillbaka till oss som kollegor efter avslutade studier.

Kontakt

Enheten för kliniska placeringar

E-post: ekp@regionuppsala.se