Barnets rättigheter, utbildningar

Utbildningar, verktyg och mallar för dig som möter eller arbetar för barn, ungdomar och familjer.

Personalgrupper som möter eller arbetar för barn, ungdomar och familjer behöver diskussioner och påfyllning om barnets rätt. För verksamheter inom och på uppdrag av Region Uppsala erbjuds kostnadsfritt stöd och utbildning, genom ett partnerskap med Barnombudet i Uppsala. Ni som arbetar i eller åt Uppsala kommun kan få samma stöd av barnombudet.

Utbildning kan handla om barnets delaktighet, barnskydd, och barnkonsekvensanalyser. Vill ni ha specialiserad kunskap om delar av barnets rätt kan ni också vända er till andra resurser inom Region Uppsala.

Läs mer om barnets rätt

För anställda med tillgång till lärplattformen Pingpong finns digital utbildning om barnrätt.

Forum barnrätt: ett öppet digitalt möte varje månad. Kontakta Martin Price för länk och tider.

Kontakt

Martin Price, barnrättslig rådgivare för Region Uppsala
018–700 99 32
martin.price@barnombudet.se 

Hitta på sidan