Basala hygienrutiner och klädregler (BHK) inom kommunal vård och omsorg

Välkommen till vårdhygiens e-utbildning i basala hygienrutiner och klädregler.

Målgrupp

Du som arbetar inom kommunal vård och omsorg

Kursbeskrivning

Lär dig om hur du förhindrar smittspridning och vårdrelaterade infektioner. 

Länk till e-utbildning

BHK - Basala hygien och klädregler för kommunal vård (bhk.nu)