Cosmic, utbildningar

Lärarledda utbildningar och e-kurser i journalsystemet Cosmic för dig inom vården. E-kurserna finns tillgängliga dygnet runt och du kan nå dem både på jobbet och hemma.

Cosmic elearning

Cosmic elearing är en obligatorisk e-utbildning för nyanställd vårdpersonal.

Cosmic elearning går att nå från vilken dator som helst, på jobbet eller hemma. Du hittar e-utbildningen på webbsidan https://elearning.cambio.se/. Här finns ett kursbibliotek med e-kurser för olika moduler och för funktionalitet kopplat till Cosmic. Via filtreringen Program, hittar du paket med e-kurser rekommenderade för olika yrkesroller. E-kurserna är producerade av Cambio som är leverantör av Cosmic.

Nyanställda som inte påbörjat sin anställning kan ta del av e-utbildningen. Det gäller även studenter och hyrpersonal.

Dokument Cosmic elearning

Cosmic grundutbildning, lärarledd

Förkunskapskrav: du ska ha genomfört Cosmic elearningsprogram utifrån din yrkesroll.

Lär dig grunderna i Cosmic utifrån din yrkesroll. Vi varvar självständigt lärande med kortare genomgångar. Alla olika yrkesroller träffas vid ett och samma tillfälle och du får specifika övningar utifrån just din roll. I vår utbildningsmiljö får du med hjälp av experter öva på remisshantering, journalanteckningar, läkemedelsordination och patientbokningar.

Utbildningstillfällen och anmälan

Vid avbrott i Cosmic

Cosmic har regelbundet planerade driftstopp för till exempel tekniskt underhåll. Systemet kan också drabbas av oplanerade driftstörningar eller driftstopp. När Cosmic inte är i bruk, oavsett om stoppet är planerat eller oplanerat, ska patientdokumentation ske utifrån gällande avbrottsrutiner.

Manualer för Cosmic

Kontakta elektronisk patientjournal (EPJ)