Diskdesinfektor

Vårdhygiens e-utbildning om användning av en diskdesinfektor.

Målgrupp:

För dig som använder en diskdesinfektor i ditt arbete.

Kursbeskrivning:

En instruktionsfilm som visar hur du ska hantera en diskesinfektor.

Länk till e-utbildning:

Diskdesinfektor (streamio.com)