Fortbildning för läkemedelssamordnare

Fortbildning och seminarier för läkemedelssamordnare med läkemedelskommitén.

Tid och plats: 
19 november och 15 december klockan 9-10:30 via Teams. 

Målgrupp: Utsedda läkemedelssamordnare i Nära vård och hälsa samt privata vårdcentraler.

Agenda: 

  1. Två presentationer av Pär Hallberg, klinisk farmakolog:
    - Läkemedel och lever.
    - SSRI/SRNI och blödningar samt hyponatremi.
    I samband med presentationerna kommer det finnas tid att ställa frågor.
  2. Vårdcentralernas läkemedelsekonomi. Thomas Lindqvist går igenom hur du ska förstå och tolka rapporten för din vårdcentral.
  3. Övriga frågor. 

Anmälan:
Via Outlook. Kontakta oss om du är läkemedelssamordnare och inte fått en inbjudan.

Den tidigare aviserade workshopen i Primärvårdskvalitet skjuts fram tills det åter är möjligt med fysiska möten.

Kontakt

Hitta på sidan