Fortbildning för läkemedelssamordnare

Fortbildning och seminarier för läkemedelssamordnare med läkemedelskommitén.

Tid och plats

16 februari och 3 mars klockan 9-10:30 via Teams.

Målgrupp

Utsedda läkemedelssamordnare i Nära vård och hälsa samt privata vårdcentraler.

Agenda

  • Läkemedelshanteringsdokument för Region Uppsala.
  • Vad händer med nationella läkemedelslistan?
  • Rutin för intravenöst järn i primärvård.
  • Rekommenderade läkemedel för barn – ny upplaga.
  • Lunchseminarier från klinisk farmakologi.
  • Läkemedel och förlängd QT-tid.
  • Restnotering av B-vitaminer.
  • Info om SAS-rapport om läkemedel.
  • Ordnat införande av migränläkemedel.
  • Status för dos.

Anmälan

Via Outlook. Kontakta oss om du är läkemedelssamordnare och inte fått en inbjudan.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se