Fortbildning för läkemedelssamordnare

Fortbildning och seminarier för läkemedelssamordnare med läkemedelskommittén.

Tid och plats

Tillfälle 1: 19 och 21 oktober klockan 10.30-12.00 via Teams.

Tillfälle 2: 9 och 14 december klockan 10.30-12.00 via Teams.

Målgrupp

Utsedda läkemedelssamordnare i Nära vård och hälsa samt privata vårdcentraler.

Agenda

Meddelas senare.

Anmälan

Via Outlook. Kontakta oss om du är läkemedelssamordnare och inte fått en inbjudan.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se