Fortbildning för läkemedelssamordnare

Fortbildning och seminarier för läkemedelssamordnare med läkemedelskommitén.

Tid och plats: 7 och 22 oktober klockan 9-12 i Rappesalen, Akademiska ingång 10 (Psykiatrins hus).  

Målgrupp: Utsedda läkemdelssamordnare i Nära vård och hälsa samt privata vårdcentraler.

Agenda: Kommer.

Anmälan:
Läkemedelssamordnare 7 oktober
Läkemedelssamordnare 22 oktober

Tid och plats: 
19 november och 15 december klockan 9-12 i datorsalarna Pillret och Sprutan, Akademiska ingång 17 (se karta nedan).  

Målgrupp: Utsedda läkemedelssamordnare i Nära vård och hälsa samt privata vårdcentraler.

Agenda: Vi går tillsammans in i SAS läkemedelsrapport.

Anmälan:
Läkemedelssamordnare 19 november
Läkemedelssamordnare 15 december 

Kontakt

Hitta på sidan