Läkemedel - Mellansvenskt läkemedelsforum 2022

Gemensamma utbildningsdagar för läkare i samarrangemang av läkemedelskommittéerna i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Korta föredrag som utifrån aktuell evidensbaserad kunskap besvarar kritiska frågor av praktiskt värde för vården. Vi belyser och diskuterar hur och när läkemedel kan användas på ett rationellt sätt. Målet är bättre beslutsunderlag vid förskrivning.

Målgrupp

Läkare i Sjukvårdsregion Mellansverige oavsett specialitet.

Plats

Gävle Konserthus.

Beroende på pandemiläget kan arrangemanget komma att ändras till digitalt.

Tid

2-3 februari 2022.

Program och anmälan

För program och anmälan, se Mellansvenskt läkemedelsforum 2022, Region Gävleborg.se

 

 

 

Kontakt