Palliativ vård i livets slutskede – temadag

Inspelade föreläsningar och panelsamtal från en heldag om bland annat vårdförlopp och riktlinjer, symtom och läkemedel, bemötande och hur vi kan prata med patienter och anhöriga när döden är nära.

Temadagen arrangerades för medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Uppsala län, i syfte att bidra till ökad kunskap, samsyn och samverkan kring temat.

Föreläsningar

 • Palliativ vård. 
  Lisa Sörell, processledare, LSG Palliativ vård, Merri Subasic, vårdutvecklare, Akademiska sjukhuset.
 • Att identifiera patienter med palliativt vårdbehov. 
  Stina Johansson, specialistläkare, Mobilt Närvårdsteam.
 • Brytpunktssamtal. 
  Stefan Bergström, överläkare, Palliativt centrum.
 • Behandlingsbegränsning. 
  Lena Nyström, distriktsläkare, Närvårdsenheten Tierp/Älvkarleby.
 • Det palliativa paketet – läkemedel i livets slutskede.
  Emelie Lefvert, apotekare, Klinisk farmaci, Akademiska sjukhuset. 

 • Det palliativa ombudets roll
  • i kommunal verksamhet. 
   Kristina Pettersson Westerberg och Agneta Örneholm, palliativa ombud, Östhammars kommun.
  • i slutenvård. 
   Angela Ingvarsson, avdelningschef VO Geriatrik.
  • inom Nära vård och hälsa.
   Therese Byman Sandell, sjuksköterska, Tierps vårdcentral.

 • Våga prata om livets slut.
  Johan Sundelöf, överläkare, VO Geriatrik.
 • Bevilja omsorgsinsatser i livets slutskede –handläggningsprocessen.
  Sofia Thor, Charlotte Albinsson och Malin Jernow, biståndshandläggare, Uppsala kommun. 

 • Svenska Palliativregistret. 
  Martin Dreilich, specialistläkare, Svenska Palliativregistret.

 • Lindring bortom boten – utbildning, fortbildning och kompetensförstärkning.
  Petra Tegman, Betaniastiftelen (Ersättare: Lisa Sörell, processledare, LSG Palliativ vård.)

Även panelsamtalen utifrån tittarnas frågor finns tillgängliga i spellistan.

Arrangörer och kontakt

LPO Äldres hälsa, LSG Palliativ vård och FoU Socialtjänst.

Lokalt programområde (LPO) Äldres hälsa och Lokal samverkansgrupp (LSG) Palliativ vård är en del av kunskapsstyrning hälso- och sjukvård i syfte att skapa en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

Hitta på sidan