Skär- och sticksäkert

Välkommen till vårdhygiens e-utbildning i skär- och sticksäkert.

Målgrupp

All vård- och omsorgspersonal i länet.

Beskrivning:

Lär dig att hantera och förebygga risker för blodburen smitta vid stick - och skärskador.

Länk till utbildningen:

Skär- och sticksäkert | Review 360 (articulate.com)