Spoldesinfektor

Vårdhygiens e-utbildning om användning av en spoldesinfektor.

Målgrupp:

För dig som använder en spoldesinfektor i ditt arbete.

Kursbeskrivning:

En instruktionsfilm som visar hur du ska hantera en spoldesinfektor.

Länk till e-utbildning:

Spoldesinfektor (streamio.com)