Teledermatoskopi - webbutbildning för läkare

Webbutbildningen i vänder sig till läkare i primärvården och omsorgspersonal som tar bilder till remisser.

Om utbildningen

Regionalt cancercentrum erbjuder en webbutbildning i teledermatoskopi. Utbildningen är indelad i fyra moduler som tar cirka 15 minuter var. Den avslutas med en självskattning och ett intyg på genomförd utbildning. Utbildningen är kostnadsfri. Ingen anmälan krävs.

Målgrupp

Webbutbildningen i vänder sig till läkare i primärvården och omsorgspersonal som tar bilder till remisser. Utbildningen ger dig kunskap om hur du tar bilder med dermatoskop, bedömer risker och remitterar patienter vid misstänkt hudcancer.

Länk till webbutbildningen om teledermatoskopi.

För mer information

Regionalt cancercentrums webbplats.