Teledermatoskopi - webbutbildning för läkare

Webbutbildningen i vänder sig till läkare i primärvården och omsorgspersonal som tar bilder till remisser.

Om utbildningen

Regionalt cancercentrum erbjuder en webbutbildning i teledermatoskopi. Utbildningen är indelad i fyra moduler som tar cirka 15 minuter var. Den avslutas med en självskattning och ett intyg på genomförd utbildning. Utbildningen är kostnadsfri. Ingen anmälan krävs.

Målgrupp

Webbutbildningen i vänder sig till läkare i primärvården och omsorgspersonal som tar bilder till remisser. Utbildningen ger dig kunskap om hur du tar bilder med dermatoskop, bedömer risker och remitterar patienter vid misstänkt hudcancer.

Webbutbildning i teledermatoskopi (cancercentrum.se)

Hitta på sidan