1177 inloggningsportal - Servicefönster

Start 2024-06-11 19:30
Beräknas klar
Slut 2024-06-11 22:00

1177 e-tjänster kommer att stängas ner då ny och förbättrad funktionalitet driftsätts.

Klockan 19:30 kommer 1177 e-tjänster att stängas ned vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågår till 22:00 men tjänsten kan öppnas tidigare om inga komplikationer uppstår.

Digital utveckling och e-hälsa