Arbete med införandet av Region Uppsalas nya lagringsplattform

Start 2024-05-20 07:00
Beräknas klar
Slut 2024-06-19 00:00

Till alla anställda Arbete med införandet av Region Uppsalas nya lagringsplattform har nu kommit till Gemensamma diskar (G:)och Hemkataloger(H:).

Till alla anställda

Arbete med införandet av Region Uppsalas nya lagringsplattform har nu kommit
till Gemensamma diskar (G:)och Hemkataloger(H:).

Överföring/migrering av data kommer att påbörjas från:
måndag den 20 maj fram till tisdag den 18 juni, endast kvällstid, mellan kl. 20.00-24.00,
för att minimera störningarna för verksamheten.

För att arbetet skall gå så smidigt och säkert till som möjligt, uppmanas man att:
stänga sina applikationer och dokument när man går för dagen och även logga ut från sin dator.
Detta underlättar migreringsarbetet och minimerar risken att data potentiellt går förlorad!

Tack för visad förståelse!
//
Andreas E Jansson, tekniskt ansvarig, IT avdelningen
Boel Franck, projektledare IT, IT-avdelningen.