Problem med överföring av provsvar till Cosmic

Start 2024-04-19 18:32
Beräknas klar 2024-04-22 10:30
Slut 2024-04-22 10:30

Provsvar finns tillgängliga genom laboratoriesvar webb

För tillfället har laboratoriet för Klinisk kemi och farmakologi problem med överföringen av provsvar från vårt laboratoriedatasystem till Cosmic. 

Provsvaren finns tillgängliga genom laboratoriesvar webb.

Felsökning pågår. Oklart när problemet kan vara avhjälpt.

-----------------------

Uppdatering 2024-04-22 kl. 10:30

Svarsöverföringen fungerar igen.