RIS/PACS - driftstörning i samband med Cosmics planerade driftavbrott

Start 2024-05-28 23:00
Beräknas klar
Slut 2024-05-28 23:55

RIS/PACS-användare:

Det är inte möjligt att ta emot elektroniska beställningar och skicka elektroniska svar.

För akuta undersökningar skickas/lämnas preliminärsvar på papper till remitterande enhet. Svaren finns även tillgängliga i Multimediaarkiv webb.

Patientuppgifter, adress, uppmärksamhetssignal, analyser och var patienten befinner sig uppdateras inte.

För analyser, se Laboratoriesvar-webbsök.

Det går endast att söka patient internt i RIS. Patienter som inte finns i RIS sedan tidigare måste registreras manuellt.

Reservrutin gäller.

​/supporten för medicinsk bild

 

Medicinsk bild