LÖST Driftsstörning i Telerad

Start 2024-04-09 15:55
Beräknas klar
Slut 2024-04-09 16:40

Telerad

Just nu är det driftstörning i Telerad. 

Det innebär att det inte är möjligt att 

* använda Telerad webb 

* hantera eftergranskningsflödet för de enheter som använder Teleradservern 

* skicka undersökningar till Region Uppsalas Teleradserver från andra sjukhus 

* skicka undersökningar vidare till andra sjukhus 

* titta på undersökningar som finns i Teleradservern 
 

Felsökning pågår. 

 Uppdatering av denna information kommer att göras ca kl 16:45 

 
/supporten för medicinsk bild