Cosmic eLearning

Cosmic eLearning är e-kurser avseende Cosmics olika moduler och funktioner.

E-kurser

E-kurser producerade av Cambio når du via COSMIC eLearning
Det gäller e-kurser för följande moduler och inloggning i COSMIC eLearning krävs:

 • Användargränssnitt
 • Analysyta
 • Beställning och svar
 • Birth
 • CDS - Stroke Prevention
 • Digital diktering
 • Dosförskrivning
 • eBesök
 • ePed
 • Enhetsöversikt
 • Introduktion läkare mottagning 
 • Introduktion läkare slutenvård 
 • Introduktion sjuksköterska mottagning 
 • Introduktion sjuksköterska slutenvård
 • Introduktion undersköterska mottagning 
 • Introduktion undersköterska slutenvård 
 • Läkemedel
 • Läkemedelsmigrering
 • Min översikt
 • Messenger
 • Nova
 • Patientappen Min hälsa
 • Patientöversikt
 • Remiss
 • Resursplanering
 • Resursplanering - Schemaläggning
 • Uppmärksamhetssignal
 • Vårdadministration - Kassahantering
 • Vårdadministration Öppenvård resp Slutenvård
 • Vårddokumentation
 • Verksamhetsöversikt
 • Vätskebalans
 • Webcert integration

Kontakt

Vid frågor rörande utbildning

E-post: utbildning.epj@regionuppsala.se