Cosmic eLearning

Cosmic eLearning är e-kurser avseende Cosmics olika moduler och funktioner.

E-kurser

E-kurser producerade av Cambio når du via COSMIC eLearning. Det gäller e-kurser för följande moduler och inloggning i COSMIC eLearning krävs:

 • Användargränssnitt.
 • Analysyta.
 • Beställning och svar.
 • Birth.
 • CDS - Stroke Prevention.
 • Digital diktering.
 • Dosförskrivning.
 • eBesök.
 • ePed.
 • Enhetsöversikt.
 • Introduktion läkare mottagning.
 • Introduktion läkare slutenvård.
 • Introduktion sjuksköterska mottagning.
 • Introduktion sjuksköterska slutenvård.
 • Introduktion undersköterska mottagning. 
 • Introduktion undersköterska slutenvård.
 • Läkemedel.
 • Läkemedelsmigrering.
 • Min översikt.
 • Messenger.
 • Nova.
 • Patientappen Min hälsa.
 • Patientöversikt.
 • Remiss.
 • Resursplanering.
 • Resursplanering - Schemaläggning.
 • Uppmärksamhetssignal.
 • Vårdadministration - Kassahantering.
 • Vårdadministration Öppenvård resp Slutenvård.
 • Vårddokumentation.
 • Verksamhetsöversikt.
 • Vätskebalans.
 • Webcert integration.

Kontakt

Vid frågor rörande utbildning

E-post: utbildning.epj@regionuppsala.se