Lärarledd utbildning i Cosmic

Elektronisk patientjournal erbjuder regelbundet lärarledda utbildningar i Cosmic. Här hittar du information om våra olika utbildningar samt planerade utbildningstillfällen.

2021-09-23: Lärarledda Cosmic grundutbildningar kommer inte att kunna erbjudas under 2021.

Lärarledd utbildning

Elektronisk patientjournal (EPJ) erbjuder regelbundet lärarledda grundutbildningar i COSMIC.

Anmälan till alla lärarledda COSMIC utbildningar sker via Pingpong. I Pingpong kan du anmäla dig själv och/eller andra till utbildningar.

Om en utbildning är fullbokad hamnar du automatiskt på reservlista och får mejl om en plats blir ledig.

Nyanställda kan anmälas till utbildningar innan de påbörjat sin faktiska anställning. Men anställningen måste finnas registrerad i det personaladministrativa systemet Primula, för att personen ifråga ska gå att söka fram i PINGPONG. Om så inte är fallet kontakta utbildning.epj@regionuppsala.se för hjälp att reservera en utbildningsplats.

COSMIC-utbildningar

COSMIC grund: Självständigt lärande utifrån din yrkesroll. Utbildningen sker via eLearning i kombination med övningsuppgifter. Tillgång till experthjälp i lokalen. Utbildningen lämpar sig för alla yrkesroller. Heldag.

COSMIC läkemedel med fokus på att ordinera och förskriva: Utbildningen förutsätter att du har kunskaper i läkemedelshantering samt har genomfört e-kursena avseende Läkemedel för läkare slutenvård alternativt läkare öppenvård, i COSMIC eLearning. Tre timmar.

COSMIC Workshop: Utbildning för dig som arbetar i COSMIC men behöver mer hjälp. Självständigt lärande utifrån din yrkesroll. Utbildningen sker via eLearning i kombination med övningsuppgifter. Tillgång till experthjälp i kurslokalen. Utbildningen är lämplig för alla yrkesroller. Tre timmar.

Utbildningschema

Inga planerade utbildningar finns i nuläget.

Kontakt

Vid frågor rörande utbildning 

E-post: utbildning.epj@regionuppsala.se