FoU socialtjänst

Forsknings- och utvecklingsstöd för personal inom socialtjänsten samt inom hälso- och sjukvård som ligger nära det sociala området.

FoU-stödet finansieras till lika delar av Region Uppsala och länets alla kommuner. Läs mer om verksamheten här.

Kontakt

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

Besöksadress: Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 H, Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00