Hälsa, stöd, vård och omsorg - HSVO

Ett samarbete i Uppsala län avseende hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) med aktiv samverkan och dialog på politisk och tjänsteledningsnivå.

Region Uppsala och kommunerna har gemensamt tagit initiativ till utvecklad samordning av organisationer och verksamheter inom området hälsa, stöd, vård och omsorg. En samverkansorganisation har byggts upp för att stimulera till och underlätta aktiv samverkan och dialog på politisk och tjänsteledningsnivå. För att driva arbetet har en gemensam strategi för inriktningen tagits fram och samverkan underlättas genom olika styrmedel såsom överenskommelser, riktlinjer och gemensamma ekonomiska medel.

Forskning och utveckling socialtjänst

Samverkansorganisationen består av en politisk nivå med Regionalt Forum som uppdragsgivare, samt ett regionalt samråd för länet och ett lokalt samråd i varje kommun. Som stöd för den politiska nivån finns tjänsteledningar. Den regionala ledningsgruppen (RLG) med region- och kommundirektörer ansvarar för att inrätta och styra arbetet inom den regionala tjänsteledningen (TL HSVO), samt inom de lokala tjänsteledningarna i respektive kommun. Särskilda regionala och lokala samverkansgrupper tillsätts vid behov för att fördjupa frågeställningar och driva specifika frågor.

Handlingar, protokoll och minnesanteckningar

Kalendarium 2024

Observera att handlingarna ska vara inskickade till regionkontoret en vecka före arbetsutskottet och tjänsteledningen.

26 januari arbetsutskott klockan 8.30-12

9 februari tjänsteledning klockan 9-15

7 mars arbetsutskott klockan 9-12

5 april tjänsteledning klockan 9-15

17 maj arbetsutskott klockan 8.30-12

14 juni tjänsteledning klockan 9-12

 

4 september arbetsutskott klockan 8.30-12.30

13 september tjänsteledning klockan 9-12

11 oktober arbetsutskott klockan 13-16

31 oktober tjänsteledning klockan 9-15

15 november arbetsutskott klockan 13-16

Organisation och styrning

Kontakt

Åsa Dahlén

Enhetschef Stab

Emilie Sundell

Nämndsekreterare