Hälsa, stöd, vård och omsorg - HSVO

Samarbete med kommunerna avseende hälsa, stöd, vård och omsorg med en aktiv samverkan och dialog på politisk och tjänsteledningsnivå.

Ett väl fungerande samarbete mellan Region Uppsala och länets kommuner är en förutsättning för ett framgångsrikt och hållbart utvecklingsarbete avseende hälsa, stöd, vård och omsorg. Därför finns en aktiv samverkan och dialog på politisk och tjänsteledningsnivå.

Samverkansstrukturen består av ett Regionalt Forum för länets ledande politiker och olika regionala samråd. På politisk nivå finns ett regionalt samråd för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) och på tjänsteledningsnivå har den regionala ledningsgruppen (regiondirektör och kommunchefer/-direktörer) tillsatt en tjänsteledning HSVO med uppdrag att verka som plattform för samverkan på tjänsteledningsnivå i gemensamma frågor, där Region Uppsala och/eller flera kommuner är berörda. Både HSVO-samrådet och HSVO-tjänsteledningen ansvarar för samverkan med invånarnas behov av hälsa, stöd, vård och omsorg i fokus.

Agenda, underlag och minnesanteckningar

Sammanträdesdatum 2021

Organisation och styrning

Kontakt

Åsa Dahlén

Enhetschef Stab

Emilie Sundell

Nämndsekreterare Sjukhusstyrelsen