Invånarens symtombedömning, hänvisning och chatt – ny digital ingång till vården

En ny digital tjänst för symtombedömning, hänvisning och chatt ska införas inom Region Uppsala. Den nya tjänsten från 1177 riktar sig till invånare som vill komma i kontakt med vården digitalt. Tjänsten ska öka tillgängligheten till första linjens vård och bidra till effektivare användning av vårdens resurser.

Den nya tjänsten tas fram inom det nationella initiativet Första linjens digitala vård. Första linjens digitala vård är namnet på ett nationellt program med ett antal utvecklingsprojekt som är en del av överenskommelsen mellan regeringen och SKR inom god och nära vård. Målbilden för Första linjens vård är att kunna öka tillgängligheten till vården, framförallt med hjälp av digitala tjänster och självservicetjänster. Digitalt när det går, fysiskt när det behövs.

Vad innebär den nya tjänsten för symtombedömning, hänvisning och chatt?

Den nya tjänsten från 1177 riktar sig till invånare som vill komma i kontakt med vården digitalt. I tjänsten får invånaren fylla i sina symtom digitalt och sedan görs en automatisk symtombedömning och invånaren hänvisas vidare. Det kan vara till egenvårdsråd, bemannad chatt eller videosamtal. Den automatiska triageringen gör att vårdpersonalen kan hjälpa den med störst behov först.

Preliminär tidplan

Planen är att den nya tjänsten ska tas i drift med start under 2022 enligt särskilt turordningsschema. Innan dess ska en leverantör upphandlas och utbildning av personal genomföras. Upphandlingen är just nu under överprövning.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om tjänsten.

APT-material

Presentationsmaterial som riktar sig till dig som medarbetare inom hälso- och sjukvården och kan användas på arbetsplatsträffar (APT) som informations- och diskussionsunderlag.

Presentation med film och talmanus (powerpoint)

Film om hur den nya tjänsten kommer att fungera

I filmen får du en kort introduktion till hur den digitala tjänsten med symtombedömning, hänvisning och chatt kommer att fungera. (Filmen är cirka 4 minuter lång).

Externa länkar

Mer information om projektet finns att läsa hos Inera.

Kontakt

Louise Arodén

Enhetschef, Digitaliseringsavdelningen

Anna Ek

E-hälsostrateg