Invånartjänst – 1177 direkt

Under 2023 inför Region Uppsala 1177 direkt. Det är en ny digital tjänst för invånarens symtombedömning, hänvisning och chatt. Tjänsten riktar sig till invånare som vill komma i kontakt med vården digitalt. Målet är att öka tillgängligheten till första linjens vård och bidra till effektivare användning av vårdens resurser.

Vad är 1177 direkt?

Den nya tjänsten ingår i utbudet hos 1177 och riktar sig till invånare som vill komma i kontakt med vården digitalt. Invånaren ges möjlighet att fylla i sina symtom digitalt för att sedan automatiskt bli lotsad vidare till rätt vårdnivå. Det kan vara till egenvårdsråd, bemannad chatt eller videosamtal. Den automatiska triageringen gör att vårdpersonalen kan hjälpa den med störst behov först.

Den nya tjänsten har tagits fram inom det nationella initiativet Första linjens digitala vård. Där ingår ett antal utvecklingsprojekt som en del av en överenskommelse mellan regeringen och SKR inom god och nära vård. Målbilden är att öka tillgängligheten till vården, framför allt med hjälp av digitala tjänster och självservicetjänster. Digitalt när det går, fysiskt när det behövs.

Hur fungerar tjänsten?

I filmen får du en kort introduktion till hur den digitala tjänsten 1177 direkt kommer att fungera. Filmen är cirka fyra minuter lång.

Tjänsten 1177 direkt ger invånaren möjlighet att kontakta vården digitalt och är ett komplement till övriga vägar in i vården. Så här gör invånaren för att använda 1177 direkt:

 1. Loggar in på webbplatsen 1177.se.
 2. Svarar på frågor om sina symtom och besvär.
 3. Får hänvisning till bemannad chatt eller råd om vad hen kan göra själv.

I chatten bedömer vårdpersonalen vårdbehov och ger vård till invånaren.

Frågor och svar

Få svar på dina frågor om nya tjänsten 1177 direkt.

För verksamhet som ansluter till tjänsten

Riktlinjer, manualer, presentationsmaterial, marknadsföring med mera. 

Hur ser tidplanen ut?

Införandet av 1177 direkt påbörjades den 7 mars 2023 i utvalda verksamheter inom primärvårdsnivån i Uppsala län.

Följande verksamheter har infört 1177 direkt:

 • 1177 på telefon, Nära vård och hälsa.
 • Familjeläkarna Bålsta.
 • Familjeläkarna Skokloster.
 • Fålhagens vårdcentral, Nära vård och hälsa.
 • Gimo vårdcentral, Nära vård och hälsa.
 • Kåbohälsan, Prima Vård.
 • Meliva vårdcentral Aros.
 • Ultuna vårdcentral, Praktikertjänst.
 • Örsundsbro vårdcentral, Nära vård och hälsa.
 • Östervåla vårdcentral, Nära vård och hälsa.

Projektet kommer att säkerställa förvaltning av den nya tjänsten och skapa förutsättningar för verksamheten att själva påbörja breddinförande av tjänsten inom relevanta verksamheter inom primärvård, men även inom specialistvården. Under hösten 2023 kommer 1177 direkt att införas på samtliga vårdcentraler i länet. Breddinförandet på övriga vårdcentraler sker i huvudsak vecka 40 och vecka 46. Målet är att den nya digitala tjänsten etableras i ordinarie vårdutbud inom Region Uppsala.

Kontakt

Louise Arodén, projektägare

Enhetschef, Digitaliseringsavdelningen

Anna Ek, projektledare

IT-strateg