För dig som jobbar i 1177 direkt

Få behörighet

För att få behörighet till skarp miljö och demomiljö, vänder du dig till den som är systemadministratör i 1177 direkt på enheten där du arbetar.

Riktlinjer

Region Uppsalas riktlinjer för arbete i tjänsten 1177 direkt.

Riktlinjer

1177 direkt - Regionövergripande riktlinje
1177 direkt - Användarmanual

Regionala frastexter

1177 direkt - regionala frastexter

 

Statistik

Det finns två olika verktyg för att ta ut statistik i 1177 direkt, Dashboard och Flight Tower (Flygledartornet). Två behörigheter per verktyg ingår i avtalet.

Frågor och svar om Dashboard och Flight Tower

Här hittar du vanliga frågor och svar kring statistikverktygen Dashboard och Flight Tower.
FAQ för Dashboard (Inera)

FAQ för Flight Tower (Inera) 

Utbildningsmaterial

Filmer som beskriver tjänsten 1177 direkt samt lathundar från Platform24.
Vårdbedömningar via chatt är ett nytt arbetssätt i vården och ett metodstöd chatt finns också tillgängligt.

Om invånare får problem med tekniken, exempelvis inloggning, ska de vända sig till den nationella supporten på 1177.se.