Informationsmaterial gällande invånartjänsten 1177 direkt

Informationsmaterial som riktar sig till dig som medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Presentationsmaterial

Material för presentation till personal inom hälso- och sjukvården. Informationen förklarar vad 1177 direkt är och kan användas på arbetsplatsträffar (APT) som informations- och diskussionsunderlag.

Manualer, rutiner och riktlinjer

Manualer, rutiner och riktlinjer för arbete i tjänsten 1177 direkt.

Utbildningsmaterial

Filmer som beskriver tjänsten 1177 direkt samt lathundar från Platform24.

Material för marknadsföring

Material för att kommunicera att vårdcentralen erbjuder tjänsten 1177 direkt. Ladda ner original till affischer, sociala medier och trycksaker.

Region Uppsala har ett upphandlat tryckeri för exempelvis broschyrer, affischer, rollups och klistermärken.

Tryckservice, Lars Johansson
E-post: lars.johansson@tryckservice.nu
Telefon: 0431-415033

Inspirationsmaterial

1177 direkt innebär ett nytt sätt för invånare att kontakta vården digitalt och nya arbetsuppgifter för vårdpersonal. Här kan du se filmer som Region Östergötland, Region Halland och Region Sörmland tagit fram. De visar införandet och personalens upplevelser av 1177 direkt.

Kontakt

Louise Arodén, projektägare

Enhetschef, Digitaliseringsavdelningen

Anna Ek, projektledare

IT-strateg