Invånarpanel

Region Uppsala har en invånarpanel där invånarna ges möjlighet att påverka den digitala servicen i Region Uppsala. Det kan handla om att tycka till om idéer för e-tjänster, komma med förslag på åtgärder för hur vi ska förbättra vår digitala service eller berätta vad man tycker om digitala vårdbesök.

Invånarmedverkan är en strategisk utgångspunkt inom Region Uppsala som syftar till att möjliggöra invånarnas delaktighet, inflytande och medskapande i regionens utvecklingsarbete. Att involvera invånare innebär att deras kunskap, erfarenheter och engagemang tas till vara och bidrar till den digitala utvecklingen. 

Hur går det till?

Styrande principer

Dialogprocess

Kontakt

Christina Hermans

Projektledare/objektspecialist invånartjänster