Kulturdoulor i Uppsala län

Utlandsfödda gravida kvinnor som är i behov av stöd kan få hjälp av en kulturdoula. Kulturdoulan har utbildning för att ge stöd och information under graviditeten och den närmaste tiden efteråt, och är tänkt att fungera som en brobyggare mellan olika kulturer.

Detta kan öka tryggheten för kvinnan inför förlossning och föräldraskap samt vara ett stöd i integrationen. Kulturdoulorna har inget medicinskt ansvar och ger inte medicinska råd eller fungerar som tolk.

Kulturdoulaprojektet startade 2018 och drivs med medel från SKR och pågår under 2022. Totalt har femton kulturdoulor utbildats, varav nio för närvarande är i tjänst. Kulturdoulorna deltar även i tematräffar för målgruppen på Öppna förskolan.  Ett hundratal kvinnor per år har fått stöd av en kulturdoula.

Projektgruppen arbetar för att projektet ska övergå till ordinarie verksamhet i framtiden.

Kostnadsfritt stöd

Kulturdoulorna är timanställda vid Cosmos asyl- och integrationshälsan och stödet är kostnadsfritt.

Få stöd på flera språk

Kulturdoulorna kan ge stöd på följande språk: amarinja, arabiska, dari, engelska, franska, kurdiska/sorani, persiska, somaliska, swahili, tigre samt tigrinja.

 

Kulturdoulor - Ett projekt som lyssnar på användaren

Kontakt

Du som är barnmorska och har en kvinna som vill få kontakt med en kulturdoula kan skicka mejl någon av projektledarna eller ringa
018-612 27 01 så förmedlar de kontakten till en av kulturdoulorna.

Projektledare:

Yvonne Erestam

Eleonor Arén

Cecilia Balbo