Kulturdoulor i Uppsala län

Utlandsfödda gravida kvinnor som är i behov av stöd kan få hjälp av en kulturdoula. Kulturdoulan har utbildning för att ge stöd och information under graviditeten och den närmaste tiden efteråt, och är tänkt att fungera som en brobyggare mellan olika kulturer.

Utlandsfödda gravida kvinnor som är i behov av stöd kan få hjälp av en kulturdoula. Kulturdoulan har utbildning för att ge stöd och information under graviditeten och den närmaste tiden efteråt. Kulturdoulan tänkt att fungera som en brobyggare mellan olika kulturer.

Detta kan öka tryggheten för kvinnan inför förlossning och föräldraskap samt vara ett stöd i integrationen. Kulturdoulorna har inget medicinskt ansvar och ger inte medicinska råd eller fungerar som tolk. De har tystnadsplikt.

Kulturdoulaprojektet startade 2018 och finansieras med medel från SKR.

Totalt har femton kulturdoulor utbildats, varav åtta för närvarande är i tjänst. Kulturdoulorna deltar även i tematräffar för målgruppen på Öppna förskolan och deltar i andra projekt, till exempel om förlossningsrädsla.

Ungefär hundra kvinnor per år får stöd av en kulturdoula.

Projektgruppen arbetar för att projektet ska övergå till ordinarie verksamhet i framtiden.

Kostnadsfritt stöd

Kulturdoulorna är anställda vid Cosmos asyl- och integrationshälsan, Region Uppsala. Stödet är kostnadsfritt.

Få stöd på flera språk

Kulturdoulorna kan ge stöd på följande språk: amarinja, arabiska, dari, engelska, franska, kurdiska/sorani, persiska, somaliska, tigre samt tigrinja.

Kontakt

Du som är barnmorska och har en kvinna som vill få kontakt med en kulturdoula kan kontakta barnmorskorna/projektledarna via Messenger eller ringa 018-612 27 01 så förmedlar de kontakten till en av kulturdoulorna.

Projektledare:

Eleonor Arén

Sjuksköterska/Barnmorska

Yvonne Erestam

Barnmorska,tim

Cecilia Balbo

Verksamhetschef