Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

År 2018 gick alla regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Det är ett viktigt steg mot en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Alla regioner har politiskt förbundit sig att stödja modellen och bidra med resurser och kompetens. Som första steg bildas 18 nationella programområden (NPO). Dessa ska mötas upp av motsvarande regionala programområden (RPO) och lokala programområden (LPO).

Så här är systemet organiserat

Vad är kunskapsstyrning?

Här hittar du aktuella nyheter om kunskapsstyrning.

Till nyheter

Kunskapsstyrning i Uppsala län

Region Uppsala var först i Sverige med att gå ihop och samarbeta med länets kommuner då många av satningsområdena för kunskapsstyrning berör både regionen och Uppsala läns kommuner. Här finns information om vår gemensamma organisation, styrande dokument och nationell samt sjukvårdsregional representation.

Lokala programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper samt programråd

Lokala programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper

Programråd

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se