Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Alla regioner samverkar i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Kunskapsstyrningen leder till kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Ta del av information om vår organisation, styrande dokument och nationell samt sjukvårdsregional representation.

År 2018 gick alla regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Det är ett viktigt steg mot en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Alla regioner har politiskt förbundit sig att stödja modellen och bidra med resurser och kompetens. Som första steg bildas 26 nationella programområden (NPO). Dessa ska mötas upp av motsvarande regionala programområden (RPO) och lokala programområden (LPO).

För mer information om Vad är nationellt system för kunskapsstyrning?

Kunskapsstyrning i Uppsala län

Region Uppsala var först i Sverige med att gå ihop och samarbeta med länets kommuner då många av satningsområdena för kunskapsstyrning berör både regionen och Uppsala läns kommuner. Den lokala länsnivån är den mest centrala för att kunna nå målet att bästa kunskap ska finnas tillgängligt vid varje patientmöte. 

Här finns information om vår gemensamma organisation, styrande dokument och nationell samt sjukvårdsregional representation.

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

kunskapsstyrning@regionuppsala.se