Kunskapsstyrning i Uppsala län

Många av områdena inom kunskapsstyrning berör både Region Uppsala och Uppsala läns kommuner. Den lokala länsnivån är den mest centrala för att kunna nå målet att bästa kunskap ska finnas tillgängligt vid varje patientmöte.

Länsövergripande styrgrupp kunskapsstyrning

Styrgruppen styr och samordnar det lokala länsövergripande arbetet och bereder kunskapsstyrningsärenden till Region Uppsalas vårdledningsgrupp och TML HSVO.

Styrgruppens medlemmar:

 • Johanna Woltjer, Regionkontoret (sammankallande).
 • Johan Lugnegård, Akademiska sjukhuset.
 • Lena Ring, Nära vård och hälsa.
 • Anna-Cari Lindh, Folktandvården.
 • Nima Najafi, FoU-S.
 • Susanne Söderberg, Uppsala kommun.
 • Viktor Engström, kommunernas skolverksamheter.
 • Vakant, kommunrepresentant.

Region Uppsalas styrgrupp kunskapsstyrning

Styrgruppen styr och samordnar Region Uppsalas arbete och bereder kunskapsstyrningsärenden till Region Uppsalas vårdledningsgrupp.

Styrgruppens medlemmar:

 • Johanna Woltjer, Regionkontoret.
 • Johan Lugnegård, Akademiska sjukhuset.
 • Lena Ring, Nära vård och hälsa.

Kansliet för kunskapsstyrning

Kansliets uppdrag är att stödja den lokala organisationen för kunskapsstyrning inom Region Uppsala och Uppsala län samt vara den primära kontaktvägen för frågor som rör lokal kunskapsstyrning.

Kontakt

Kansliet för kunskapsstyrning

kunskapsstyrning@regionuppsala.se