Lokala programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper

Lokala programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper är en del av Region Uppsalas lokala organisation för kunskapsstyrning. Den lokala organisationen byggs upp vart efter nya nationella riktlinjer eller personcentrerade vårdförlopp tas fram på nationell nivå.

Lokala programområden (LPO)

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se