Lokala programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper

Lokala programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper är en del av Region Uppsalas lokala organisation för kunskapsstyrning. Den lokala organisationen byggs upp allt eftersom nya nationella riktlinjer eller personcentrerade vårdförlopp tas fram på nationell nivå.

Här kommer det finnas information om samt länkar till Region Uppsalas lokala programråd (LPO), samverkansgrupper (LSG) och arbetsgrupper (LAG). Sidan uppdateras och information läggs in allt efter som nya programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper skapas.

Lokala samverkansgrupper och arbetsgrupper

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se