Lokala programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper

Lokala programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper är en del av Region Uppsalas lokala organisation för kunskapsstyrning. Den lokala organisationen byggs upp allt eftersom nya nationella riktlinjer eller personcentrerade vårdförlopp tas fram på nationell nivå.

Här kommer det finnas information om samt länkar till Region Uppsalas lokala programråd (LPO), samverkansgrupper (LSG) och arbetsgrupper (LAG). Sidan är under uppbyggnad och information läggs in allt efter som nya programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper skapas.

Här hittar du aktuella nyheter om lokal kunskapsstyrning.

Till nyheter

Lokala samverkansgrupper och arbetsgrupper

Här finns en samlingslänk till styrande dokument inom systemet för kunskapsstyrning, Uppsala län (publika docplus).

Till styrande dokument

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se