Lokala programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper

Lokala programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper är en del av Region Uppsalas lokala organisation för kunskapsstyrning. Den lokala organisationen byggs upp allt eftersom nya nationella riktlinjer eller personcentrerade vårdförlopp tas fram på nationell nivå.

Här finnas information om Region Uppsalas och Uppsala läns lokala programråd (LPO), lokala samverkansgrupper (LSG) och lokala arbetsgrupper (LAG).

Lokala programområden

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se