LPO Lokalt primärvårdsråd

Det lokala primärvårdsrådet bidrar till helhetssyn och bredd i den lokala organiseringen av kunskapsstyrning. Rådet ska stödja omställningen till en nära vård samt skapa förutsättningar för lärande och utvecklingskraft ur ett primärvårdsperspektiv.

Primärvårdsrådets uppdrag

Primärvårdsrådets uppdrag är att inom ramen för den lokala kunskapsstyrningen arbeta med att:

 1. Ta fram och implementera kunskapsstöd.
 2. Ökad kvaliteten i det lokala arbetet med kunskapsstyrning.
 3. Stödja organisationen i arbetet med kunskapsstyrning.
 4. Följa upp effekten av kunskapsstyrningsarbetet.

Insatsområden

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Rekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) är framtagna av primärvård för primärvård. Det är: 

 • Enkelt - lätt att göra och hitta rätt.
 • Uppdaterat kunskap med senaste evidens, revideras vartannat år.
 • Bästa och konkretaste hjälp i patientmötet.

Verktyget är idag bra, men för att bli ännu bättre och passa i Uppsala så behöver vi anpassa rekommendationerna till primärvården i Region Uppsala. Det är ett arbete som LAG NKK i Lokalt primärvårdsråd behöver göra tillsammans med medarbetarna i primärvården och i samverkan med specialiserad vård.

Primärvårdsföreträdare i Region Uppsala

Primärvårdsföreträdare är kliniskt verksamma medarbetare som företräder primärvården i det lokala arbetet med kunskapstöd och samverkansöverenskommelser inom kunskapsstyrning med övrig vård i Region Uppsala. Det handlar om att kunskapsstöden:

 • Utgår från primärvårdens medarbetares behov.
 • Anpassas till primärvårdens förutsättningar, arbetssätt, patienter och uppdrag.

 Kontakta oss om du är intresserad att vara primärvårdsföreträdare. 

Lokala arbetsgrupper

 • LAG NKK (Nationellt klinskt kunskapsstöd).
 • Nätverk för primärvårdsföreträdare där rekrytering pågår.

Lokalt primärvårdsråd

Processledare

 • Vakant.

Ordförande

 • Ove Andersson, specialist i allmänmedicin, Nära vård och hälsa och Regionkontoret.

Medlemmar

 • Anna Ekman, klinisk apotekare, FoUU, APC-utveckling, Nära vård och hälsa.
 • Eva Gunnarsson, distriktssköterska, regionchef Familjeläkarna Uppsala.
 • Eva Wålinder, psykolog, Almunge vårdcentral.
 • Johanna Carlson, specialist i allmänmedicin, Capio Sävja.
 • Marie Flink, fysioterapeut och yrkesföreträdare, APC utveckling, Nära vård och hälsa.
 • Robert Sarkadi Kristiansson, ordförande RPO primärvårdsråd och chefsläkare, Nära vård och hälsa.
 • Sara Hager, projektledare FoU, APC utveckling, Nära vård och hälsa.
 • Patientrepresentant, vakant.

Kontakt

Lokalt primärvårdsråd i Region Uppsala

lokaltprimarvardsrad@regionuppsala.se

Erika Sohtell

Huvudredaktör DocPlus Kunskapsstyrning, vård