LPO Lokalt primärvårdsråd

Här finns information om Region Uppsalas lokala primärvårdsråd samt uppdrag, verksamhetsplaner och -berättelser.

Kontakt

Lokalt Primärvårdsråd i Region Uppsala

lokaltprimarvardsrad@regionuppsala.se

Erika Sohtell

Huvudredaktör DocPlus Kunskapsstyrning, vård