LPO: Lokalt primärvårdsråd

Det lokala primärvårdsrådet bidrar till helhetssyn och bredd i den lokala organiseringen av kunskapsstyrning. Rådet ska stödja omställningen till en nära vård samt skapa förutsättningar för lärande och utvecklingskraft ur ett primärvårdsperspektiv.

Det lokala primärvårdsrådets uppdrag

Uppdraget är att inom ramen för den lokala kunskapsstyrningen arbeta med bland annat:

 • Ta fram och implementera kunskapsstöd.
 • Ökad kvaliteten i det lokala arbetet med kunskapsstyrning.
 • Stödja organisationen i arbetet med kunskapsstyrning.
 • Följa upp effekten av kunskapsstyrningsarbetet.

Insatsområden

Primärvårdsföreträdare i Region Uppsala

Primärvårdsföreträdare är kliniskt verksamma medarbetare som företräder primärvården i det lokala arbetet med kunskapstöd och samverkansöverenskommelser inom kunskapsstyrning med övrig vård i Region Uppsala. Det handlar om att kunskapsstöden:

 • Utgår från primärvårdens medarbetares behov.
 • Anpassas till primärvårdens förutsättningar, arbetssätt, patienter och uppdrag.

 Kontakta oss om du är intresserad att vara primärvårdsföreträdare. 

Lokala arbetsgrupper (LAG)

 • Nätverk för primärvårdsföreträdare där rekrytering pågår.

Lokalt primärvårdsråd

Processledare

 • Jennie Wong, Region Uppsalas ledningskontor.

Ordförande

 • Ove Andersson, medicinsk rådgivare, Region Uppsalas ledningskontor.

Medlemmar

 • Anna Ekman, kliniska apotekare, Nära vård och hälsa.
 • Dennis Fyr, psykolog, Storvreta vårdcentral.

 • Jesper Hävermark, verksamhetschef APC, Nära vård och hälsa.

 • Jonas Nord, närvårdsstrateg, Uppsala kommun.
 • Johanna Carlson, specialist i allmänmedicin, Capio Sävja.
 • Malin Friberg, verksamhetschef Uppsala Barncentrum, Prima Vård.

 • Mattias Sjöberg, läkare och verksamhetschef, Fålhagens vårdcentral.
 • Patientrepresentant, vakant.

Kontakt

Lokalt primärvårdsråd i Region Uppsala

lokaltprimarvardsrad@regionuppsala.se