LPO Lokalt primärvårdsråd

Här finns information om Region Uppsalas lokala primärvårdsråd samt uppdrag, verksamhetsplaner och -berättelser.

Webbsidan är under uppbyggnad och för aktuell information se under rubriken Aktuellt nedan.

Kontakt

Lokalt Primärvårdsråd i Region Uppsala

lokaltprimarvardsrad@regionuppsala.se

Erika Sohtell

DocPlus-redaktör Samordnare för kunskapsstöd