LPO Äldres hälsa

Här finns information om Region Uppsala och Uppsala läns lokala programområde (LPO) Äldres hälsa samt uppdrag, verksamhetsplaner - och berättelser.

Webbsidan är under uppbyggnad och mer information kommer.

Kontakt

Sanna Tjernström

FoU-samordnare