LPO Psykisk hälsa

Här finns information om Region Uppsala och Uppsala läns lokala programområde (LPO) Psykisk hälsa samt uppdrag, verksamhetsplaner och -berättelser.

Webbsidan är under uppbyggnad och mer information kommer.

Kontakt

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare