LPO Psykisk hälsa

Här finns information om Region Uppsala och Uppsala läns lokala programområde (LPO) Psykisk hälsa samt uppdrag, verksamhetsplaner och -berättelser.

Lokala arbetsgrupper

 • Schizofreni
 • Adhd 
 • Depression och ångest 

Lokalt råd

Processledare

 • Erik Klingenberg, suicidpreventionssamordnare, Regionkontoret

Ordförande

 • Kerstin Evelius, nationell samordnare inom psykisk ohälsa, Regionkontoret

Medlemmar

 • Patricia Lundén, verksamhetsområdeschef Gottsunda och Enköping, Nära vård och hälsa.
 • Emma Manner, projektledare Stegvis vård, Nära vård och hälsa.
 • Åsa Törnkvist, utvecklingschef psykiatri, Akademiska sjukhuset.
 • Ann-Christine Dahlén, avdelningschef socialförvaltning, Uppsala kommun.
 • Anna Lennartsson, avdelningschef omsorgsförvaltningen, Uppsala kommun.
 • Sophia Strandberg, enhetschef öppenvård socialförvaltning, Östhammar kommun.

Kontakt

Erik Klingenberg

Utredare