LSG: Nationellt kliniskt kunskapsstöd och klinisk informationsstruktur

Här finns information om Region Uppsalas lokala samverkansgrupp (LSG) Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) och klinisk informationsstruktur samt uppdrag, verksamhetsplaner och -berättelser.

Insatsområden

I uppstartsfasen kommer gruppen i första hand ta fram:

  • Arbetsprocesser och mallar för hur lokala tillägg till nationella rekommendationer för NKK ska hanteras i Region Uppsala.
  • Förslag på struktur och arbetsprocess för hantering av remisser för nationella rekommendationer och lokala tillägg.
  • Struktur och arbetsprocesser för framtagande och förvaltning av mallar för kliniska dokument, så som riktlinjer, rutiner, instruktioner, processer, blanketter, inom kunskapsstyrning i enlighet med kvalitetsledningssystemet och struktur för informationsförvaltning samt tillgänglighetsanpassning.

Därefter kan arbetet, tillsammans med övriga LPO, LSG och LAG, med att ta fram specifika lokala tillägg, remisshantering och publicering  påbörjas.

Aktuellt

Styrgruppen för kunskapsstyrning tog beslut om att starta LSG Nationellt kliniskt kunskapsstöd och klinisk informationsstruktur i september 2022.

LSG uppdragsbeskrivning beslutades av styrgruppen i februari 2023, se nedan. Inom kort påbörjas rekrytering till gruppen och beräknas vara klar under maj 2023.

Verksamhetsplan för 2023 tas fram så fort gruppen har haft sitt första möte under våren 2023.

Nyheter

Den 29 mars 2023 fick NKK ett nytt utseende och delvis nya funktioner vid byte till en ny teknisk plattform för webbsidan.

Det har tillkommit nya funktioner, som inte var möjliga på den gamla plattformen. Den nya webbsidan har samma webbadress som den gamla webbsidan.

Kontakt

Erika Sohtell

Huvudredaktör DocPlus Kunskapsstyrning, vård