LSG Nationellt kliniskt kunskapsstöd och klinisk informationsstruktur

Här finns information om Region Uppsalas lokala samverkansgrupp (LSG) Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) och klinisk informationsstruktur samt uppdrag, verksamhetsplaner och -berättelser.

Kontakt

Erika Sohtell

Huvudredaktör DocPlus Kunskapsstyrning, vård