Vad är nationellt system för kunskapsstyrning?

Här kan du läsa om det nationella systemet för kunskapsstyrning från nationell till sjukvårdsregional och loka nivå.

År 2018 gick alla regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Det är ett viktigt steg mot en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Alla regioner har politiskt förbundit sig att stödja modellen och bidra med resurser och kompetens. Idag finns det 26 nationella programområden (NPO). Dessa ska mötas upp av motsvarande sjukvårdsregionala programområden (RPO) och lokala programområden (LPO).

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

kunskapsstyrning@regionuppsala.se