Nationellt kvalitetsarbete

Här kan du läsa om några exempel på nationellt kvalitetsarbete.

Nationella kvalitetsregister

Region Uppsala rapporterar till en rad olika kvalitetsregister. Kvalitetsregistren används av professionella yrkesgrupper och möjliggör lärande samt ständigt förbättringsarbete och de är en viktig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem.

För närvarande finns det ett 70-tal nationella kvalitetsregister och alla innehåller personbundna uppgifter om problem, diagnos, behandling, och medicinska resultat.

När ett register är fullt utbyggt är det möjligt att följa medicinska resultat i sjukvården för alla patienter i landet på det område registret omfattar. Det är också möjligt att följa upp hur enskilda regioner, sjukhus eller kliniker bedriver sin vård.

Läs mer här:

Nationella Kvalitetsregister - Sveriges Kommuner och Regioner.se

QRC Stockholm

Kvalitetsjämförelser inom hälso- och sjukvård

Kvalitetsjämförelser stimulerar till att analysera verksamheten, lära av varandra, utveckla och förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Här är några exempel på olika jämförelser:

Kontakt

Marie-Louise Rönnbäck

Utvecklingsstrateg