Resultat för Akutmottagningar 2020

Tidsschema för publicering av resultatet från mätningar för akutmottagningar 2020 är nu klart.

2021-01-18 - Resultat med fasta svarsalternativ publiceras på patienenkat.se 

2021-01-28 - Fullständigt resultat till verksamheterna publiceras preliminärt på patientenkat.se. Personlig inloggning krävs.

 

Publikt resultat publiceras senare, exakt datum ej fastställt.

Kontakt

Lise Llerena