Resultat för Akutmottagningar 2020

2020-11-13

Tidsschema för publicering av resultatet från mätningar för akutmottagningar 2020 är nu klart.

18 januari 2021

Resultat med fasta svarsalternativ publiceras på patienenkat.se 

28 januari 2021

Fullständigt resultat till verksamheterna publiceras preliminärt på Resultat, Nationell patienenkät. Personlig inloggning krävs.

Publikt resultat publiceras senare, ett exakt datum är inte fastställt.

Kontakt

Lise Llerena

Hitta på sidan