Planerade mätningar 2022

2022-03-01

2022 utförs mätningar för specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård samt för akutmottagningarna. Urvalsperioden för specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård sker mellan 1 mars och 30 april. Urvalsperioden för akutmottagningarna är mellan 1 och 30 september.

Publikt resultat presenteras under hösten 2022 samt våren 2023.