Planerade mätningar

Mätningar för specialiserad somatisk öppen och slutenvård planeras genomföras enligt tidsplan, se tabell ovan.

Kontakt

Lise Llerena