Patientkontrakt

Region Uppsala arbetar med att utveckla och införa patientkontrakt i sina verksamheter med stöd från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Patientkontrakt ingår i personcentrerad vård och handlar om att skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt.

Patientkontrakt i Region Uppsala

Patientkontrakt bedrivs i Region Uppsala som ett projekt med implementering i alla förvaltningar tills 2021.

Relaterade webbsidor

Personcentrerad vård

Externa länkar

Här finner du länkar till nationella organisationer.

Sveriges kommuner och regioner - Patienkontrakt

Kontakt

Malin Conde

Projektledare