Styrande dokument patientsäkerhet

Socialstyrelsen har tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020–2024. Inom Region Uppsala pågår ett arbete för anpassning av regionens handlingsplan till den nya nationella. 

Hitta på sidan