Primärvårdsforum

Nära vård och hälsa är värd för primärvårdsforum. Syftet med forumet är främst att diskutera aktuella kvalitets- och utvecklingsfrågor som berör primärvård i Uppsala län. Till forumet inbjuds företrädare från både privat och av Region Uppsala driven primärvård. Vi har som ambition att skapa ett bra diskussionsklimat och en plattform för framtida frågor.

Process för ärendehantering 

  1. Ärendet ska anmälas skriftligt till samordnaren catharina.bendiksen@regionuppsala.se. Använd formuläret nedan.
  2. Arbetsutskottet diskuterar ärendena och gör prioriteringar. Samordnaren kommunicerar med föredraganden angående program och tider.
  3. Dagordning och ärenden till primärvårdsforum läggs ut i Outlook-kallelsen senast en vecka innan mötet. Dagordning publiceras även här på webbsidan.
  4. Minnesanteckningar och presentationer publiceras senast en vecka efter mötet här på webbsidan.

Mötestider och deadline för ärenden

Deadline inlämning ärende till primärvårdsforums arbetsutskott 2024 Mötestid primärvårdsforums arbetsutskott Mötestid primärvårdsforum 
19 februari 27 februari 10-12 7 mars 13-17
9 maj 17 maj 13-16 31 maj 8.30-12.30
4 september 12 september 13-15 25 september 13-17
30 oktober 7 november 13-15 21 november 13-17

 

Dokument

Kontaktpersoner

Anmäl ärenden till Primärvårdsforum

Kontakt

Nära vård och hälsa, ledningskontoret

Catharina Bendiksen

Chefssekreterare