Primärvårdsforum

Nära vård och hälsa är värd för primärvårdsforum. Syftet med forumet är främst att diskutera aktuella kvalitets- och utvecklingsfrågor som berör primärvård i Uppsala län. Till forumet inbjuds företrädare från både privat och av Region Uppsala driven primärvård. Vi har som ambition att skapa ett bra diskussionsklimat och en plattform för framtida frågor.

Process för ärendehantering 

  1. Ärendet ska anmälas skriftligt till samordnaren catharina.bendiksen@regionuppsala.se. Använd formuläret nedan.
  2. Arbetsutskottet diskuterar ärendena och gör prioriteringar. Samordnaren kommunicerar med föredraganden angående program och tider.
  3. Dagordning och ärenden till primärvårdsforum läggs ut i Outlook-kallelsen senast en vecka innan mötet. Dagordning publiceras även här på webbsidan.
  4. Minnesanteckningar och presentationer publiceras senast en vecka efter mötet här på webbsidan.

Mötestider och deadline för ärenden

Deadline inlämning ärende till Primärvårdsforums arbetsutskott 2021 Mötestid Primärvårdsforums arbetsutskott 8.15-10.00 Mötestid Primärvårdsforum 13.30-17.00
12 januari  19 januari (Tiden 15.00-16.15) 2 februari
23 februari 2 mars 15 mars
29 april 6 maj 20 maj

 

Dokument

Kontaktpersoner

Anmäl ärenden till Primärvårdsforum

Kontakt

Nära vård och hälsa, ledningskontoret

Catharina Bendiksen

Chefssekreterare