Primärvårdsforum

Nära vård och hälsa är värd för primärvårdsforum. Syftet med forumet är främst att diskutera aktuella kvalitets- och utvecklingsfrågor som berör primärvård i Uppsala län. Till forumet inbjuds företrädare från både privat och av Region Uppsala driven primärvård. Vi har som ambition att skapa ett bra diskussionsklimat och en plattform för framtida frågor.

Process för ärendehantering 

  1. Ärendet ska anmälas skriftligt till samordnaren catharina.bendiksen@regionuppsala.se. Använd Mall för missiv.
  2. Arbetsutskottet diskuterar ärendena och gör prioriteringar. Samordnaren kommunicerar med föredraganden angående program och tider.
  3. Dagordning och ärenden till primärvårdsforum läggs ut i Outlook-kallelsen senast en vecka innan mötet. Dagordning publiceras även är på webbsidan.
  4. Minnesanteckningar och presentationer publiceras senast en vecka efter mötet här på webbsidan. 

Mötestider och deadline för ärenden

Deadline inlämning ärende till Primärvårdsforums arbetsutskott Mötestid Primärvårdsforums arbetsutskott 8:15-10 Mötestid Primärvårdsforum
10 januari  17 januari  3 februari 
25 februari 3 mars  16 mars 
16 april 23 april 4 maj
16 september 23 september 14 oktober
11 november 18 november 2 december

 

Dokument

Kontaktpersoner

Kontakt

Nära vård och hälsa, ledningskontoret

Catharina Bendiksen

Chefssekreterare

Telefon: 018-61 70 427