Stöd för den som är utsatt för våld eller våldsamt beteende

Anmäl brott till polisen

Anmäl brott i nära relation till polisen om du själv eller någon du känner har blivit utsatt.

Ring 112 om det är en akut situation eller om det inte är akut ring 114 14.

Kontakta socialtjänsten

Om du är utsatt, utsätter andra för våld eller om du misstänker att ett barn far illa på grund av våld, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun.

Socialtjänsten Uppsala, socialforvaltningen@uppsala.se
018-727 00 00 vardagar
018-15 00 00 jour, kvällar och helger

Kontakt

Cecilia Brenner

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor