Vägledning för personal i möte med kollegor och patienter

Alla medarbetare i Uppsala län ska ha tillräcklig kunskap för att kunna bemöta en kollega som är utsatt för våld i nära relation. Medarbetare som arbetar inom vården ska kunna upptäcka, dokumentera samt ge vård, stöd och vägledning till en kollega eller patient som är utsatt för våld i nära relation. Det är en del av det övergripande strategiska arbetet med nollvisionen mot våld i nära relationer som Regionstyrelsen antog 2020.

Kontakt

Cecilia Brenner

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor