Handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar

2023-09-04

Enligt ViS dokumentet, Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län , ska varje verksamhet som bedriver vård och omsorg upprätta en handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar enligt vårdhygien och smittskyddsenhetens anvisning.

Kontakt

Monika Brundin

Samordningsstrateg