Nytt ViS-dokument: Samverkan vid behov av intyg och underlag vid ansökan om aktivitetsersättning

2023-03-07

Syftet med riktlinjen är att etablera en rutin för övergången mellan skola, elevhälsans medicinska insats och intygsskrivande vårdenhet inom Region Uppsala samt att öka kvaliteten i underlag och stöd för intygsskrivande läkare. 

Aktivitetsersättning är en ersättning som kan erhållas av individer som är mellan 19 - 29 år och har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att individen inte kommer att kunna arbeta under minst ett år. Målgruppen behöver en läkarkontakt för bedömning och eventuellt ytterligare utredning vid utfärdande av intyg gällande aktivitetsersättning. Dessa bedömningar behöver ofta upprepas i genomsnitt vart annat år fram till att individen fyller 30 år. 

Berörd skolverksamhet informerar och utfärdar stöd till individen genom att fylla i blanketten Pedagogiskt underlag (bilaga 1) och ge information till den enskilde med stöd av Informationsblad – kontakt med vårdcentral när du blir 18 år (bilaga 2) för att stärka individen i den fortsatta kontakten med vården.  

Se Samverkan vid behov av intyg och underlag vid ansökan om aktivitetsersättning, Region Uppsala.se (pdf) .

Kontakt

Har du frågor som rör ViS-dokumenten? Mejla till redaktionsrådet ViS.