Palliativ vård i samverkan

2023-12-27

Innehållet i dokumentet har genomgått en revidering december 2023.

har uppdaterats under rubriken Omfattning så att det mer tydligt framgår var samverkan sker för avsedd målgrupp.

Palliativ vård i samverkan (pdf)

Kontakt

Har du frågor som rör ViS-dokumenten? Mejla till redaktionsrådet ViS.