Reviderat ViS-dokument Palliativ vård i hemmet samt tillägg av bilaga 4 i Samverkan vid utskrivning från slutenvård

2023-08-23

En uppdatering av ViS-dokumentet Palliativ vård I samverkan har genomförts.

Revisionen har utgått från ett länsgemensamt arbete vars syfte har varit att uppnå en mer personcentrerad, samordnad och jämlik palliativ vård i hemmet. Arbetet har resulterat i ett nytt arbetssätt för palliativ vård i hemmet, som omfattar såväl den allmänna som specialiserade vården. I samband med revisionen har Bilaga 4 Stöd för utskrivning av patient i livets slutskede tillagts i Samverkan vid utskrivning från slutenvård. 

 Den 16/6 2023 fattade TL-HSVO beslut om att fastställa ViS-dokument Palliativ vård i Samverkan som beskriver arbetssättet. Det nya arbetssättet införs från och med den 13 september 2023.  


Som stöd i införande erbjuds lärseminarium enligt följande: 
 

Torsdag 24/8 13.30-16.00 H:son-Holmdahlsalen på Akademiska sjukhuset.

Målgruppen är medarbetare och chefer som jobbar med patienter i behov av palliativ vård. Föreläsning om personcentrerat förhållningssätt och samskapande i den palliativa vården. Delprojektgruppen presenterar det nya arbetssättet enligt reviderat ViS-dokumentet Palliativ vård i Samverkan. Vi bjuder på fika och det kommer finnas tid för dialog. Sista dag för anmälan har utgått, 16/8.  

Måndag 28/8 13.30-15.30 Digitalt via Teams

Målgruppen är chefer i länets kommuner och Region Uppsala. Delprojektgruppen presenterar de nya arbetssätten enligt reviderat ViS-dokumentet Palliativ vård i Samverkan. Dialog om hur du som chef kan leda och stödja medarbetare enligt det nya arbetssättet. 
Anmäl dig senast 25/8 via Lärseminarium Palliativ vård i hemmet 28 augusti 

Onsdag 30/8 13.30-15.30 Digitalt via Teams 

Målgruppen är legitimerade medarbetare i länets kommuner och Region Uppsala som arbetar med patienter i behov av palliativ vård. Delprojektgruppen presenterar de nya arbetssätten enligt reviderat ViS-dokumentet Palliativ vård i Samverkan. Dialog om hur du som legitimerad medarbetare arbetar enligt det nya arbetssättet. 
Anmäl dig senast den 28/8 via  Lärseminarium Palliativ vård i hemmet 30 augusti  

Onsdag 6/9 09.00-11.00 Digitalt via Teams 

Målgruppen är medarbetare inom vård och omsorg i länets kommuner och Region Uppsala som arbetar med patienter i behov av palliativ vård. Delprojektgruppen presenterar de nya arbetssätten enligt reviderat ViS-dokumentet Palliativ vård i Samverkan. Dialog om hur du som medarbetare arbetar enligt det nya arbetssättet. 
Anmäl dig senast 4/9 via Lärseminarium Palliativ vård i hemmet 6 september

Kontakt

Har du frågor om projektet Palliativ vård i hemmet är du välkommen att kontakta nedan kontaktperson. 

Hitta på sidan