Samverkan vid vaccination har uppdaterats

2024-02-29

Dokumentet "samverkan vid vaccination" har uppdaterats till följd av nya rekommendationer från folkhälsomyndigheten.

Dokumentet är reviderat till följd av nya rekommendationer avseende covidvaccination. Vaccination under april 2024 rekommenderas för personer över 65–79 år som har dagliga omsorgsinsatser samt alla över 80 år. Det finns ingen rekommendation för andra åldersgrupper, därav är dessa borttagna.

Även kapitel om "transport av covidvaccin och hållbarhet" har uppdaterats.

Samverkan vid vaccination (pdf)