Länsövergripande dokument för Vård i samverkan – vuxna

Vård i samverkan (ViS) är styrande dokument för samverkan inom området hälsa, stöd, vård och omsorg. Dokumenten på den här sidan gäller i hela länet och riktar sig särskilt till dig med vuxna som målgrupp.

När du klickar på en titel öppnas originaldokumentet som finns i Region Uppsalas publika dokumenthanteringssystem DocPlus. Det innebär att du alltid ser den aktuella versionen av varje dokument.

Målgrupp: Vuxna

ViS-dokument som främst berör dig vars arbete riktar sig till vuxna och målgruppen äldre personer. Se även Målgrupp: Alla åldrar. För mer specifik målgrupp, läs under rubriken Omfattning i respektive dokument.

Målgrupp: Alla åldrar

Följande ViS-dokument är relevanta för alla som samverkar inom området hälsa, stöd, vård och omsorg.

Relaterade sidor

Kontakt

Vid frågor som rör webbsidan eller ViS-dokumenten mejla till:
redaktionsrad.vis@regionuppsala.se.

Kontaktuppgifter till lokalredaktörer finns på sidan Organisation och dokumenthantering i samverkan.