Samverkan arbetslivsinriktad rehabilitering

Samordningsförbundets medlemmar i Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan parterna inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och länets 8 kommuner. I respektive kommun finns det lokala utvecklingsgrupper (Lokus grupper) och länsövergripande finns det en strategisk utvecklingsgrupp. Där beslut om samverkan kan tas.

 

Kontakt

Birgitta Rosberg

Handläggare, processledare